Kristiansand Næringsselskap

Prosjekter og tomter

Prosjekter og tomter hos KNAS og/eller LINA.

Rosseland Næringspark

KNAS eier en ferdig regulert tomt i Rosseland Næringspark. Tomten er regulert til forretning/industri.

Anders Kjærs vei 90

Andreas Kjærs vei 90

Byggingen av barnehospice på Eg ble ferdigstilt oktober 2022. Foreningen for barnepalliasjon er leietaker.

Oddernestunet 3D-skisse område

Oddernestunet

Oddernestunet ligger like utenfor sentrum av Kristiansand plassert ved avkjørselen fra E-18 ved Østre Ringvei……

Støleheia Sør, nåbilde

Støleheia Sør

KNAS har ervervet et stort fremtidig næringsområde på Støleheia. Kristiansand kommune har regulert området til fremtidig etablering av bedrifter med stort energibehov.

Søgne Industriområde

Søgne Industriselskap ble innarbeidet i KNAS i 2022. KNAS har videreført engasjementet i Høllen vest med et kjøp av Birkedalsveien….

Teaterkvartalet og Teateret

2016 ble Teaterkvartalet kjøpt. Etter en lang prosess, og i konkurranse med andre private aktører, ble det til slutt besluttet at KNAS og …..

Holskogen Gård

Ved Langenesveien kun få minuter fra Vågsbygd/Kjoskrysset ligger Holskogen gård. KNAS kjøpte gården i 2013.

Holskogen

Ytterst i Vågsbygd er det regulert et område på 50 mål til småindustri.

Borgeheia

Borgeheia er urørt potensielt tomteområde på ca 2000 daa beliggende like vest for Kjevik lufthavn. Området er uregulert, men kan på lang sikt bli et viktig utviklingsområde i tilknytning til……

Borheia

Borheia ligger mellom Rigedalen Industriområde og nytt kryss på E39 som forbinder ny omkjøringsvei med hovedveien til Kvadraturen fra vest.

Marvika Torv

Marviksletta, det tradisjonsrike industriområdet sentralt på Lund, er nå forvandlet til et levende bo- og næringsmiljø med moderne bebyggelse og gater.

Kommandant­boligen

Kommandantboligen har en fremtredende plassering og en vakker beliggenhet med utsyn over vestre havn.

Strømsheia

Området Strømsheia ligger sentralt i regionen. Det er kort avstand til E-18 med kollektivtilbud, Kjevik, Korsvik, Kvadraturen, Sørlandsparken og Kristiansand Havn.

Agder Næringspark

Midt i Agder langs nye E-18, vokser industriparken Agder Næringspark frem. Området vil bestå av ca. 1000 dekar med næringstomter regulert til ulike næringsformål.

Marvika Orlogstasjon

KNAS har via Kristiansand kommune overtatt ansvaret for utviklingen av Marvika fra Sør Arena til og med Gleodden fra Forsvaret.