Kristiansand Næringsselskap

Agder Næringspark

Prosjekt / Agder Næringspark

Agder Næringspark

Midt i Agder, langs nye E-18, vokser Agder Næringspark stadig frem.

Agder Næringspark består av ca. 1100 dekar med næringstomter regulert til ulike næringsformål. Beliggenheten er svært sentral: ca. 6 minutter til Sørlandsparken, 16 minutter til Kristiansand sentrum/havn, 17 minutter til Grimstad og 30 minutter til Arendal.

Agder Næringspark har en optimal beliggenhet for bedrifter med behov for tilgang på arbeidskraft fra hele Agder. Agder Næringspark ligger helt inntil den nye 4-feltsveien E-18, og får dermed en flott eksponering både mot østgående og vestgående trafikk. Dette er meget positivt med tanke på at E-18 i dag har en gjennomsnittlig døgntrafikk på ca. 13.000 biler, hvorav tungbilandelen utgjør ca. 15%.

De ulike delene av området har forskjellige reguleringsformål: kontor/industri/lager, bensinstasjon/bevertning/kontor/hotell, og offentlig formål.

Agder Næringspark leverer byggeklare tomter med infrastruktur frem til tomtegrensen. Agder Næringspark tilbyr også planlegging og realisering av kundetilpassede bygg til konkurransedyktige priser.

 

Mer informasjon finner du på:

Fakta

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Tomteareal/Totalareal

ca. 1100 dekar

Antall arbeidsplasser

ca 400

Reguleringsformål

Ulike næringsformål

Avstander

Bergen 494 km
Stavanger 258 km
Farsund 114 km
Mandal  66 km
Kristiansand 24 km
Vennesla 35 km
Skien 157 km
Tønsberg 204 km
Kongsberg 241 km
Drammen  249 km
Oslo 278 km

Du er kanskje også interessert i