Kristiansand Næringsselskap

Personvern

Personvernerklæring

Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) og Lillesand Næringsarealer AS (LINA) er opptatt av å ivareta ditt personvern på en sikker måte. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til enkeltpersoner. Du skal alltid være trygg på at vi behandler dine opplysninger innenfor rammen av gjeldende lov og denne personvernerklæringen, og det er viktig for oss at du til enhver tid vet hvordan vi behandler dine data.

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for behandlingen, for eksempel at det er inngått en avtale som gjør det nødvendig å behandle visse personopplysninger, at vi kan behandle personopplysningene i samsvar med lov, eller at vi har berettiget interesse i å gjennomføre behandlingen. Hvis det ikke foreligger et lovlig grunnlag, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine.

 

Hvilke opplysninger mottar og behandler vi?

Personopplysningene vi har om deg er kun de personopplysninger du har valgt å gi oss. Dette vil være i forbindelse med besøk av vår nettside, der vi ved hjelp av såkalte informasjonskapsler kan hente inn informasjon om din bruk av nettsiden og din enhet. Utover dette benytter vi ikke kontaktskjema på vår nettside der vi kan innhente personopplysninger om deg. Dersom du velger å kontakte oss via e-post, vil vi riktignok få din e-postadresse og navn.
Vi selger aldri dine opplysninger til andre.Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler, eller også kalt «cookies», er små tekstfiler som sendes fra nettsiden du besøker til enheten du befinner deg på. Disse tekstfilene lagres i nettleseren din og inneholder en unik identifikator som brukes til å identifisere enheten – så fremst innstillingene på nettleseren din tillater det.

Vi bruker informasjonskapsler for å øke funksjonaliteten på nettsiden vår, samt sørge for at besøksstatistikken skal være pålitelig. Informasjonen som samles inn deles også med våre annonserings- og analysepartnere, som bruker denne informasjonen til statistikk- og analyseformål. I vårt tilfelle benytter vi oss av Google Analytics.

 

Dine rettigheter

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Dersom de registrerte opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at opplysningene oppdateres.

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å få dine personopplysninger slettet uten forklaring. Ta kontakt med oss for å få utlevert dine personopplysninger eller dersom du har noen spørsmål vedrørende innhenting av personvernopplysninger.

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert hos oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger direkte til Datatilsynet.

 

Kontakt oss

Kristiansand Næringsselskap AS
Østre Strandgate 3,
4610 Kristiansand

Tlf.: 90 22 55 00