Kristiansand Næringsselskap

Tidligere prosjekter

Avsluttede prosjekter i regi av KNAS og/eller LINA.

Gyldengården

KNAS har oppført kontorbygget «Gyldengården» i Skippergata 38 i Kristiansand. Under…..

Avenyen

Avenyen er en kundevennlig handelspark bestående av store handelsflater og plasskrevende butikkonsepter og med parkering nær butikkene.

Sørlandsparken

Etter at Sørlandsparken ble etablert som Randesund Industriområde 1977 har det blitt en viktig næringspark.

Sørlandsparken Øst

Gjennom selskapet Lillesand Næringsarealer AS (LINA) har KNAS og Lillesand kommune etablert et samarbeid for å styrke utviklingen av næringsområdene øst for Sørlandsparken.