Kristiansand Næringsselskap

Å Energi-bygget på Kjøita

Prosjektarkiv / Å Energi-bygget på Kjøita

Å Energi-bygget på Kjøita

KNAS ferdigstilte i 2010 kontorbygget til Å Energi på Kjøita i Kristiansand. KNAS var byggherre for nytt hovedkontor og Å Energi har  leid i snart 15 år. Bygget er et stort kontorbygg på ca 14.000kvm over bakken som har rommet alt det vesentlige av Å Energi sin virksomhet. I tråd med leietakerens virksomhet har utformingen og byggingen av bygget fulgt sterke krav til energieffektivitet. Bl.a. er bygget både tettere og har høyere isolasjonsfaktor enn standarden var på byggetidspunktet. I tillegg er varme- og kjøleenergi fra hhv. fjernvarme og fjernkjøling.

Bygget ble solgt i 2016.

Fakta

Ferdigstilt i 2010

Areal (kontor, parkering)

14.000 kvm

Virksomheter / Leietakere

Å energi

Du er kanskje også interessert i