Kristiansand Næringsselskap

Gyldengården

Prosjektarkiv / Gyldengården

Gyldengården

KNAS har oppført kontorbygget «Gyldengården» i Skippergata 38 i Kristiansand. Under bakken ble det etablert et parkeringsanlegg i to etasjer. I forbindelse med  NAV-reformen hadde NAV og Kristiansand kommunes Helse- og sosialetat ute en tilbudsrunde på leie av et areal til dette formålet. De tilbudene som kom inn tilfredsstilte ikke de krav som var stilt til publikumsadkomst på gatenivå. Det ble da etablert en kontakt med KNAS for å bygge et tilpasset bygg på Meieritomta. Bygget skulle også fungere som et generelt kontorbygg når leieperioden evt. utløp.

Det var nødvendig å utarbeide en reguleringsplan og en konsekvensutredning. Tomta hadde en sentral beliggenhet i forhold til byens sentrale områder som Wergelandsparken og Øvre torg, og dette stilte spesielle krav til volum og utforming. Pga. et svært krevende krav til fremdrift fra leietaker måtte reguleringsplan, konsekvensutredning, utarbeidelse av skisseprosjekt samt anbudsdokumenter for entreprisen under bakken gjøres parallelt.

Bygget har tre underetasjer og disse rommer parkeringsanlegg samt tekniske rom, sykkelparkering, garderober for syklende, arkiv og auditorium. Parkeringsanlegget drives som et offentlig parkeringsanlegg. Byggets første etasje rommer publikumsrettede funksjoner som både NAV og Helse- og sosialetaten. Videre i denne etasjen er det etablert arealer for butikker mot Skippergata i tråd med krav i reguleringsplanen.

Etasjene 2 til 5 er rene kontoretasjer med tilhørende funksjoner som kantine, møterom og andre birom. Bygget er fremhevet av en markant moderne arkitektur og en effektiv arealutnyttelse for som har sin arbeidsplass der.

Bygget er tegnet av det danske arkitektfirmaet Caspar Danielsen, som bla. har tegnet det siste byggetrinn på Kastrup.

Bygget ble solgt i 2018.

Fakta

Solgt i 2018.

Tegnet av det danske arkitektfirmaet Caspar Danielsen

Du er kanskje også interessert i