Kristiansand Næringsselskap

Sørlandsparken

Prosjektarkiv / Sørlandsparken

Sørlandsparken

Sørlandsparken ble etabert i 1977, da som Randesund Industriområde. Området har endret karakter til en viktig næringspark med stort innslag av handel, bil, møbler, ferie/fritid, lettproduskjon, kontor og lager. Sørlandsparken har i løpet av de siste 25 årene utviklet seg fra et litt blandet næringsområde med betydelig innslag av lager- og logistikk, til å bli mer rendyrket innen handel for de områdene som ligger nærmest E18, med Sørlandssenteret og Avenyen som de største handelsområdene.

I de nedre delene av Sørlandsparken er det fortsatt stort innslag av lager- og logistikk, men en ser også at service og særlig plasskrevende handel som bilforretninger og lignende gir området en mer urban profil.
Det er ventet at denne urbaniseringen og plasseringen av Sørlandsparken, som et viktig handelssenter i regionen, bare vil forsterkes i årene fremover.

Parallelt med at Sørlandsparken har styrket sin rolle som handelssenter er også området utviklet som et viktig område for lokale/regionale arbeidsplasser. Sørlandsparken er en av Norges største næringsparker med sine nær 450 virksomheter. Det er antatt at parken representerer ca 5000 årsverk, og dermed plasseres parken som en av landsdelens største konsentrasjoner av arbeidsplasser. Du finner også Kristiansand Dyrepark og Sørlandets Travpark som store attraksjoner. I Avenyen, øverst i parken, finner du mer enn 60.000 kvm med storhandel.

I tillegg til at parken blir viktigere som arbeidsplass, arbeides det med å styrke kommunikasjonen inn i området, både mht. biltrafikk og kollektivtrafikk.

Fakta

Totalareal: ca 2000 daa
Regulert næringsareal: 790.000 kvm
Bebygd Næringsareal: ca 500.000 kvm
Antall virksomheter: ca 450
Antall arbeidsplasser: ca 5.000

Areal (kontor, parkering)

Samlet areal idag som ligger i Kristiansand kommune er ca. 1500 dekar inkludert parkbelter og friluftsområde men ekslusive Dyre- og fritidsparken.

Reguleringsformål

handel, kontor, lettindustri, ferie/fritid og lager/logistikk

Virksomheter / Leietakere

stort innslag av handel, bil, møbler, ferie/fritid, lettproduskjon, kontor og lager

Du er kanskje også interessert i