Kristiansand Næringsselskap

Borgeheia

Prosjekt / Borgeheia

Borgeheia

Borgeheia er urørt potensielt tomteområde på ca 2000 daa beliggende like vest for Kjevik lufthavn. Området er uregulert, men kan på lang sikt bli et viktig utviklingsområde i tilknytning til
flyplassen og eventuelt sammen med etterbruk av forsvarets militærleir på Kjevik. Gjennom selskapet Borgeheia AS ønsker KNAS i samarbeid med de lokale grunneierene i området, å utvikle næring på de nære områdene til flyplassen. Det er vår tro at et stort næringsområde ved flyplassen vil bidra til å styrke Kjevik som et kommunikasjonsknutepunkt. Samtidig som virksomheter som har lokalisering nær flyplass som viktig kriterium, kan tilbys et attraktivt lokaliseringsalternativ.

Et stort utbyggingsområde nær Kjevik kan bidra til å finansiere bedret kommunikasjon slik at områdene øst for Ålefjærfjorden blir bedre integrert mot Kjevik, og etableringen av en ringforbindelse: Kr. sand – Kjevik, Sørlandsparken – Kr. sand. Dette vil bl. a. være en stor fordel for kollektivdekningen i området.

Utviklingen på Kjevik må skje i forståelse med aktørene på og ved flyplassen.

Fakta

Tomteareal/Totalareal

2.000 daa

Reguleringsstatus

Uregulert

Du er kanskje også interessert i