Kristiansand Næringsselskap

Strømsheia

Prosjekt / Strømsheia

Strømsheia

Området er beliggende på ytterste del av Strømsheia som er lokalisert mellom Hånes og Rona, ca 7 km øst for Kristiansand sentrum.Området ligger sentralt i regionen og det er kort avstand til E-18 med kollektivtilbud, Kjevik, Korsvik, Kvadraturen, Sørlandsparken og Kristiansand Havn.
Strømsheia er i praksis en større odde/halvøy som går ut i Topdalsfjorden og omkranses av sjøen på 3 sider og med E-18 i syd. Området har således gode solforhold og med nærhet til sjøen hvor det er/blir store offentlige friområder som for øvrig skal opparbeides med badeplasser, badestrand m.v.

Området eies av selskapene Strømsheia Næringsutvikling AS, Strømsheia Holding AS og Strømsheia Bolig AS. Området består av flere gårds- og bruksnumre og utgjør totalt ca. 176 000 m2. Området er i dag ubebygd og består for det meste av skog. Arbeidet med opparbeidelse av tomt i næringsområdet er allerede påbegynt. Tomten er ferdig regulert til ulike formål, bl.a. næring, og bolig. Det planlegges oppføring av rundt 200 boliger.

Vi tror Strømsheia kan bli et attraktivt boligområde, samt et godt lokaliseringsalternativ for større kontoretableringer i årene som kommer.

 

Fakta

Areal (kontor, parkering)

Antatt areal egnet for næring: ca 100.000 kvm BTA kontor

Tomteareal/Totalareal

176.000 kvm

Antall arbeidsplasser

ca 4000 kontorplasser

Øvrige tomter

ca 200 boliger

Reguleringsformål

Næring/bolig

Reguleringsstatus

Ferdig regulert.

Du er kanskje også interessert i