Kristiansand Næringsselskap

Marvika Orlogstasjon

Prosjekt / Marvika Orlogstasjon

Marvika Orlogstasjon

Marvik Orlogstasjon representerer noe av det ypperste Kristiansand har å by på både med hensyn til naturkvaliteter, bla med sin nærhet til sjøen samt sin nærhet til Kvadraturen. I forlengelsen av utviklingen på Lundsletta/Marvikssletta er det KNAS sin plan å starte arbeidet med å utvikle Marvika. Utviklingen av dette området er ett av de mest markante utviklingsgrep i Kristiansand det kommende tiåret. Her skal hensynene til utviklingen og utnyttelse veies opp mot naturkvaliteter og allmenn ferdsel.

I løpet av 2010/11 ble det foretatt en omfattende opprenskning av bunnforholdene i Marvika slik at bunnforholdene her nå er ”friskemeldt”.

Tidligere Marvika Orlogsstasjon AS innbefatter bygningsmasse av varierende standard, og bærer preg av å være bygget for militære formål. Bygningene i Marvika er p.t. utleid på løpende kontrakter i påvente av fremtidig utvikling.

Fakta

Det er for tiden ingen ledige bygninger i Marvika

Du er kanskje også interessert i