Kristiansand Næringsselskap

Borheia

Prosjekt / Borheia

Borheia

Borheia ligger mellom Rigedalen Industriområde og nytt kryss på E39 som forbinder ny omkjøringsvei med hovedveien til Kvadraturen fra vest. Med Borheia ønsker KNAS å bidra til
næringsutvikling også vest for Kvadraturen. Området er relativt sentralt og er egnet til kontorformål og ulik småindustri.

Fakta

Du er kanskje også interessert i