Kristiansand Næringsselskap

Søgne Industriområde

Prosjekt / Søgne Industriområde

Søgne Industriområde

Søgne Industriselskap ble innarbeidet i KNAS i 2022. KNAS har videreført engasjementet i Høllen vest med et kjøp av Birkedalsveien 100 (National Oilwell Varco – NOV). Kjøpet er gjort med utgangspunktet i at NOV’s virksomhet i Høllen vest er viktig ift dagens virksomhet som er oljeservice, men som også kan være viktig for regionens satsing på havvind.

KNAS er, gjennom Søgne Industriselskap, allerede eier av areal på om lag 50 daa i bakkant av NOV. Det er et mål for KNAS å videreutvikle næringsområdet i Høllen vest mer i tråd med opprinnelig intensjon, som var nærings- og industrietableringer. Området er i dag delvis preget av lagerarealer.

Fakta

Virksomheter / Leietakere

NOV (National Oilwell Varco)

Du er kanskje også interessert i