Kristiansand Næringsselskap

Holskogen

Prosjekt / Holskogen

Holskogen

Ytterst i Vågsbygd er det regulert et område på 50 mål til småindustri.

Innerst, lengst fra riksveien til Langenes er det planlagt haller for båtopplag. Nærmere riksveien er det planlagt annen virksomhet som med fordel kan lokaliseres i Vågsbygd, et stykke fra E18/E39.

Fakta

Tomteareal/Totalareal

50.000 kvm næringsarealer

Reguleringsformål

Båtopplag, lager og industri

Reguleringsstatus

Ferdig regulert i 2009

BYA

50% 

Du er kanskje også interessert i