Marvika

Bygg 15 - Kontorbygg med verksted. Bygget leies i utgangspunktet ut samlet. Det er mulig å leie hele kontorarealet. Verkstedlokalet er p.t. utleid på en løpende leieavtale.

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00