• Kommandantboligen

    Kommandantboligen har en fremtredende plassering og en vakker beliggenhet med utsyn over vestre havn. Les mer
    Kommandantboligen
  • IKEA

    Gjennom selskapet Lillesand Næringsarealer AS (LINA) har KNAS og Lillesand kommune etablert et samarbeid for å styrke utviklingen av næringsområdene øst for Sørlandsparken. Les mer
    IKEA

KNAS og LINA

Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) og Lillesand Næringsarealer AS (LINA) utvikler næringseiendom i Agder-regionen. Utvikling av nye tomteområder for næring er det området som vektlegges sterkest. Våre tomteområder er i ulike utviklingsfaser. Det er et mål å ha god tilgang på byggeklare næringstomter med de rette kvaliteter. 

Noen områder er rene "skogseiendommer" for fremtidig regulering og utvikling. Dette er eiendommer som er anskaffet med tanke på fremtiden, og det er ikke naturlig for KNAS/LINA å selge ut disse eiendommene. 

For noen områder er regulering påbegynt - men reguleringsprosessene er ofte relativt langdryge slik at fra reguleringsarbeidet starter til vi har ett endelig reguleringsvedtak, går det ofte lang tid. 

Les mer...

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00