Kristiansand Næringsselskap

Vi utvikler næringsarealer i Agder

Flyfoto over Kristiansand

Vi utvikler næringsarealer i Agder

Tomter i ulike utviklingsfaser

Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) og Lillesand Næringsarealer AS (LINA) utvikler næringseiendom i Agder-regionen. Utvikling av nye tomteområder for næring er det området som vektlegges sterkest. Våre tomteområder er i ulike utviklingsfaser. Det er et mål å ha god tilgang på byggeklare næringstomter med de rette kvaliteter.

Nyeste eiendommer

Henter nyeste eiendommer...