IKEA

Gjennom selskapet Lillesand Næringsarealer AS (LINA) har KNAS og Lillesand kommune etablert et samarbeid for å styrke utviklingen av næringsområdene øst for Sørlandsparken. Ett av selskapene under LINA er Sørlandsparken Øst AS som utvikler områdene på Lillesandssiden av Sørlandsparken. Den mest kjente etableringen her er IKEA som åpnet 21. oktober 2010. 

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00