KI 11 og KI 11 Syd

Sentralt i Sørlandsparken i forlengelsen av Avenyen, ligger fem ferdig planerte tomter og er i reguleringsplanen omtalt som KI-11. Begge arealene er ferdig planert og det er fremført vei, vann og kloakk til områdene. 

Dette er i praksis de siste arealene som er tilgjengelig i Sørlandsparken og ligger nær Avenyen som er blitt et av de mest aktive områdene i Sørlandsparken.  

Tomtene er regulert til kontor/industri/lager og ligger med svært god eksponering mot Avenyen, innkjørselen og parkeringsplassen tilhørende denne. Ved siden av, ligger KI 11 SYD som også er tilbudt i markedet.

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00