Agder Næringspark

Midt i Agder langs nye E-18, vokser industriparken Agder Næringspark frem. Området vil bestå av ca. 1000 dekar med næringstomter regulert til ulike næringsformål.

Sørlandsparken Øst

Gjennom selskapet Lillesand Næringsarealer AS (LINA) har KNAS og Lillesand kommune etablert et samarbeid for å styrke utviklingen av næringsområdene øst for Sørlandsparken.

Borheia

Borheia ligger mellom Ridedalen industriområde og E39. Det planlgte næringsområde ligger på henholdsvis 122 og 107 moh.

Borgeheia

Gjennom selskapet Borgeheia AS ønsker KNAS i samarbeid med de lokale grunneierene i området, å utvikle næring på de nære områdene til flyplassen.

Strømsheia

Området Strømsheia ligger sentralt i regionen. Det er kort avstand til E-18 med kollektivtilbud, Kjevik, Korsvik, Kvadraturen, Sørlandsparken og Kristiansand Havn.

Oddernestunet

Oddernestunet ligger like utenfor sentrum av Kristiansand plassert ved avkjørselen fra E-18 ved Østre Ringvei.

Holskogen

Ytterst i Vågsbygd er det regulert et område på 50 mål tenkt brukt til ulike næringsformål.

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00