Gjennom selskapet Marvika Utvikling AS samarbeider KNAS og tomtefesterne om å utvikle søndre del av Lundsletta (omådet nærmest Starthallen) til et bydelssenter for Lund. 

Planen er at det skal utvikles en kombinasjon av boligarealer, næringsarealer med hovedvekt på kontorformål og handel. Omfanget av handel kan bli i størrelsesorden 15 - 20.000 kvm. 

Målsettingen er å få et område som i dag er preget av lettindustri til å bli et attraktivt sentrumsområde for Lund, hvor handel, service, arbeidsplasser og boliger alle er elementer. Totalt planlegges det 50 - 80.000 kvm bebyggelse fordelt på alle formålene. 

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00