Kraftsenteret - Nytt hovedkontor for Agder Energi

Kraftsenteret, Agder Energis nye hovedsete på Kjøita i Kristiansand, er langt mer enn 14 000 kvadratmeter kontorbygg til 400 millioner kroner. Det er blant Norges mest energieffektive bygg. 

58 centimeter tykke vegger, 40 centimeter isolasjon i taket, solcellepaneler på taket som forskningsprosjekt og energiprodusent, 21 innbyrdes og uavhengige ventilasjonsanlegg, flere tusen sensorer som styrer lys og ventilasjon, toaletter, lagre og kopirom som mørklegges når de ikke er i bruk. Dette er bare noen av alle finessene som gjør Kraftsenteret til et av Norges mest energieffektive bygg. Med et energiforbruk på under 80 kWh/m2 per år - omtrent en tredjedel av hva et vanlig, moderne kontorbygg sluker av energi. 14-15 millioner kroner er ekstrakostnaden for å tyne energibruken til 420 Agder Energi-ansatte i bygget. Bygget er utsmykket utvendig med kunst av Christian Sunde. Innvendig er bygget utsmykket med kunst av bla Laila Kongevold og Anne Aanerud. 

Kraftsenteret er allerede plukket ut som ett av forbildeprosjektene til Enova. Det statlige selskapet som skal fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge, har støttet energisparetiltakene i bygget med 2,5 millioner kroner. 

Bygget fikk Sørlandets Eiendomspris 2011.

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00